Evropská školící síť (European Training Network, ETN) FOIE GRAS: Bioenergetické změny v patofyziologii a léčbě nealkoholické steatózy jater (Bioenergetic Remodeling in the Pathophysiology and Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) je mezinárodní doktorská škola sponzorovaná akcemi Marie Sklodowska Curie programu H2020, která vyškolí 13 začínajících výzkumných pracovníků (Early Stage Researchers, ESRs).

FOIE GRAS spojuje odborné znalosti v oblastech onemocnění jater, výzkumu metabolismu, vztahů mezi střevem a játry, a vědy ve společnosti. Projektu se účastní významné univerzity a akademické instituce společně s biotechnologickými společnostmi a sdružením pacientů, které se nachází v Itálii, Francii, Španělsku, Německu, České republice, Polsku a Portugalsku. ESRs budou mít v rámci vynikajícího školícího programu přístup k inter/multidisciplinárním odborným znalostem, znalostem ohledně předávání technologií, a k mezinárodním stážím.

Cíle FOIE GRAS jsou:

  • studium interních a externích mediátorů, které jsou podkladem metabolických dysfunkcí, a které zahrnují bioenergetické změny v játrech a modifikaci vztahů mezi střevem a játry, a jakým způsobem tyto mediátory ovlivňují rozvoj NAFLD;
  • objevit nové biomarkery a cíle pro léčbu a vlivy změn životního stylu, a dále rozvíjet a zapojit vědu do společenských iniciativ, které šířít povědomí o NAFLD;
  • vyškolit novou generaci výzkumných pracovníků, kliniků a biotechnologicky zaměřených pracovníků, a vědeckých komunikátorů, s novým přístupem a plným porozuměním nároků ze strany akademických institucí, klinické praxe, technologických firem, včetně výzev ze strany společnosti.