Europejska Sieć Treningowa (European Training Network - ETN) FOIE GRAS: Bioenergetyczne Zmiany w Patofizjologii i Leczeniu Niealkoholowej Stłuszczeniowej Choroby Wątroby (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD) to międzynarodowa szkoła doktorska finansowana przez Działania Marii Skłodowskiej Curie będące elementem programu H2020, ktrórych celem jest szkolenie 13 naukowców na wczesnym etapie kariery.

FOIE GRAS łączy szeroką ekspertyzę w zakresie chorób wątroby, badań metabolizmu, analizy interakcji pomiędzy jelitem a wątrobą  oraz naukę w społeczeństwie. FOIE GRAS gości w wybitnych uniwersytetach oraz instytucjach akademickich, a także w firmach biotechnologicznych i stowarzyszeniach pacjentów znajdujących się we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Polsce oraz Portugalii. Naukowcy na wczesnym etapie kariery będą mieć dostęp do tej interdyscyplinarnej ekspertyzy, transferu technologii typu "know-how" oraz wymiany międzynarodowej w ramach znakomitego programu szkoleniowego.

Celem FOIE GRAS jest zbadanie wpływu wewnętrznych i zewnętrznych czynnników będących podłożem dysfunkcji metabolicznych, włącznie ze zmianami bioenergetycznymi wątroby oraz modyfikacjami interakcji pomiędzy jelitem a wątrobą, wpływu progresji NAFLD, co może pozwolić na odkrycie nowych biomarkerów oraz celów terapeutycznych a także rozwinąć i zaszczepić w społeczeństwie wiedzę na ten temat co pozwoli na zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie NAFLD.

Wyszkolenie nowej generacji naukowców, przedsiębiorców w dziedzinie biotechnologii klinicznej oraz komunikatorów nuakowych odznaczających się nowoczesnym podejściem pełnym zrozumienia dla potrzeb akademii, praktyki klinicznej, firm technologicznych oraz wyzwań społecznych.